Required*

 

Ik wordt donateur maar wil (voorlopig) nog niet gaan vliegen.

 

Welke ervaringen heeft u reeds met paragliden? 

Mijn brevetnummer en de datum van afgifte van het hoogste brevet zjn:

 

Op mijn brevetten staan de volgende aantekeningen: 

Het aantal liervluchten dat ik al heb gemaakt is: 

 

Het aantal bergvluchten dat ik al heb gemaakt is: 

 
Ik heb een eigen uitrusting (merk/type/jaar)

 

Ik ben lid van de KNVVL en mijn knvvl-nummer is:

 
Ik meld mij aan voor de volgende opleiding:

 
De basiscursus liervliegen is doorgaans op vrijdagmiddag, zaterdag en zondag.
Of er gevlogen wordt kun u horen op de voicemail, door te bellen naar: 06 - 54 66 38 93

Zorg dat u de dag dat u wilt starten met de opleiding, op de startijd welke genoemd wordt in het voicemailbericht, aanwezig bent.

 
Er zijn bijzondere medische omstandigheden die mij bij het beoefenen van het schermvliegen kunnen behinderen en waarvan de instructeurs op de hoogte dienen te zijn, namelijk:

Bij ongeval waarschuwen: ( naam/adres/plaats/telefoonnummer en soort relatie)

 
Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u deze hieronder kwijt:

 
Ik weet dat schermvliegen een luchtsport is en dat daar specifieke gevaren aan verbonden zijn. Behoudens gevallen van grove nalatigheid zal ik de instructeurs en de bestuursleden van Eurofly paragliding niet aansprakelijk stellen voor ongevallen die gebeurd zijn tijdens door Eurofly paragliding georganiseerde activiteiten.